ผลงานLAMPANG ENGINEERING LIMITED PRATNERSHIP JOB REFERENCE 1978 – 2016 HVAC SYSTEM


Item Description Zone Type Capacity (Ton)
1 ASIA LAMPANG HOTEL LAMPANG WATER COOLED CHILLER 75
2 TIPCHANG LAMPANG HOTEL LAMPANG WATER COOLED CHILLER 300
3 VIENG THONG LAMPANG HOTEL LAMPANG WATER COOLED CHILLER 400
4 THE EMPRESS CHIANG  MAI WATER COOLED CHILLER 900
5 CHIENG MAI HILL CHIANG  MAI WATER COOLED CHILLER 500
6 GREEN HILL HOLIDAY INN CHIANG  MAI WATER COOLED CHILLER 480
7 WIENGLACOR HOTEL LAMPANG WATER COOLED CHILLER 300
8 GATE WAY HOTEL PHA YAO WATER COOLED CHILLER 300
9 CHIENG MAI RAM HOSPITAL CHIANG  MAI AIR COOLED CHILLER 680
10 KHELANG RAM HOSPITAL LAMPANG AIR COOLED CHILLER 390
11 SERI DEPARTMENT STORE LAMPANG PACKAGE  WATER  COOLED 700
12 MARK IV PLAZE PHRAE PACKAGE  WATER  COOLED 800
13 CHAREON PHAN DEPARTMENT PHA YAO PACKAGE  WATER  COOLED 200
14 OVER BROOK HOSPITAL CHIANG  RAI SPLIT TYPE 250
15 SIAM GRIF CHIANG  MAI SPLIT TYPE 150
16 COLLECTION CHIENG MAI CHIANG  MAI SPLIT TYPE 75
17 LAMPANG HOSPITAL LAMPANG SPLIT TYPE 106
18 THAI  ART CHIANG  MAI SPLIT TYPE 20
19 TUSANA PRON CHIANG  MAI SPLIT TYPE 80
20 EGAT NORTHERN SUB-STATION LAMPANG SPLIT TYPE 140
21 SIAM CEMENT LAMPANG SPLIT TYPE 65
22 KIM HOTEL LAMPANG SPLIT TYPE 50
23 PROJECT 12 HOW KAEW CHIANG  MAI SPLIT TYPE 200
24 THAWEEYONT MARKETING  CHIANG  RAI PACKAGE  WATER  COOLED 460
25 MAE MOH  UNIT 1-3 (SUB CONTACT) LAMPANG WATER COOLED CHILLER 100
26 MAE MOH UNIT 4-7 (REPLACE CHILLER 2 UNITS) LAMPANG WATER COOLED CHILLER 260
27 MAE MOH WATER TREATMENT PLANT (SUB CONTACT) LAMPANG SPLIT TYPE 50
28 MAE MOH  UNIT 1-3 (REPLACE AHU) LAMPANG CHILLER WATER 50
29 MAE MOH  UNIT 4-7 (REPLACE AHU) LAMPANG CHILLER WATER 25
30 MAE MOH OFFICE  (MINE)  (SUB-CONTACT) LAMPANG SPLIT TYPE 300
31 MAE MOH  UNIT 4-7 (REPLACE CHILLER) LAMPANG WATER COOLED CHILLER 256
32 OVERBROOK HOSPITAL 7th FLOOR  BUILDING CHIANG  RAI WATER COOLED CHILLER 600
33 MAE MOH  UNIT 4-7 FGD PROJECT LAMPANG ROOF TOP AIR CONDITIONER 650
34 EGAT BHUMIPOL (ห้องประชุม) TAK AIR  COOLED  PACKAGED  UNIT 95
35 EGAT BHUMIPOL (Control Room) TAK REFRIGERANT CHILLER 125
36 EGAT BHUMIPOL (เฉลิมพระเกียรติ) TAK AIR  COOLED  PACKAGED  UNIT 30
37 WIENG INN HOTEL CHIANG  RAI WATER COOLED CHILLER 125
38 EGAT MAEMOH LAMPANG      AIR COOLED CHILLER 105
39 THAMMASAT UNIVERSITY (อาคารเรียนรวม 4 ชั้น) LAMPANG SPLIT TYPE 127
40 THAMMASAT UNIVERSITY (อาคารเรียนรวม 3 ชั้น) LAMPANG SPLIT TYPE 100
41 THAMMASAT UNIVERSITY (สนามกีฬาในร่ม) LAMPANG SPLIT TYPE 343
42 MAEMOH (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) LAMPANG SPLIT TYPE 80
43 MAEMOH (CLUB HOUSE) LAMPANG SPLIT TYPE 107
44 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม  (2  SETS) CHIANG  MAI      AIR COOLED CHILLER 168
45 โรงพยาบาลแม่สอด-ราม (พะวอ)  TAK SPLIT TYPE 22
46 โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม LAMPANG      AIR COOLED CHILLER 121.2
47 โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม (OPD.เด็ก ติดตั้ง AHU,FCU)   CHIANG  MAI      AIR COOLED CHILLER 80
48 โรงเรียนประชาวิทย์  (ห้องประชุม) LAMPANG SPLIT TYPE 56
49 โรงไฟฟ้า แม่เมาะ (หน่วยที่ 6-7) LAMPANG   WATER COOLED CHILLER 130
50 ISUZU LAMPANG SPLIT TYPE 80
51 โชว์รูม ไอที , อ๊อฟฟิต PHA YAO SPLIT TYPE 90
52 อาคารไตรลักษณ์ (หลวงพ่อเกษม เขมโก) LAMPANG SPLIT TYPE 66
53 WIENG INN HOTEL  CHIANG  RAI      AIR COOLED CHILLER 99.6
54 ห้างเจริญภัณฑ์ดิพาร์ทเม้นสโตร์  CHIANG  RAI PACKAGE  WATER  COOLED 219
55 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย(ลำปาง) จำกัด (อยู่ระหว่างดำเนินงาน)  LAMPANG SPLIT TYPE 300
56 อาคารปฏิบัติการ เหมืองแม่เมาะ   LAMPANG AIR COOLED CHILLER 200
57 อาคารต่อเติมปรับปรุง สื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ถ่านหินลิกไนซ์ LAMPANG SPLIT TYPE 40
58 สถานีไฟฟ้าแรงสูง สาขาย่อย LAMPANG VRV-VRF 76
59 JJ.PARK LAMPANG SPLIT TYPE 20
60 JJ.PARK LAMPANG VRV-VRF 50
61 MAE MOH  (อาคาร ZK2) UNIT 8-9 LAMPANG OVERHAUL  
62 MAE MOH  (อาคาร ZY ตึกแดง) LAMPANG OVERHAUL  
63 MAE MOH  FGD UNIT 4-7 LAMPANG OVERHAUL  
64 MAE MOH  (อาคาร ZD) LAMPANG CHILLER WATER COOLING COIL 20

 

ตัวแทนจำหน่าย