“เรารับปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบปรับอากาศ และ ระบายอากาศ”

“Our service is to consult, design, install and maintenance air conditioning and ventilation system.”

 

เกี่ยวกับเรา

         ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางวิศวกรรม
รับปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบปรับอากาศ และ ระบายอากาศ และเป็นตัวแทนจำหน่ายของเครื่องปรับอากาศยี่ห้อชั้นนำ มีขอบเขตการดำเนินงานทั่วเขตภาคเหนือตอนบน เชี่ยวชาญงานระบบปรับอากาศทุกชนิด โดยมีผลงานที่ผ่านมามากมาย เราจดทะเบียนและเปิดดำเนินการอย่างถูกต้อง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2519 จนถึงปัจจุบันห้างฯ ได้ดำเนินตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยดีตลอดมา และได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของ โครงการจำนวนมากทั้งในจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่นๆ ในเขต

หลักการดำเนินงาน : ยึดหลักความซื่อสัตย์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้ามาเป็นสำคัญ ในโครงการทุกระดับทั้งโครงการโรงแรม โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า โรงงาน สำนักงาน หน่วยงานราชการ และ รัฐวิสาหกิจต่างๆ

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 539-543 ถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ : 054 226 004, 054 222 004, 087 710 4243 โทรสาร : 054 224 004
อีเมล์ : lpe_air@hotmail.com
 

สินค้าและการให้บริการ

สินค้า : เรามีวิศวกรและทีมช่างให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศให้ตรงกับความต้องการของท่าน โดยมีสินค้าดังนี้

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาดเล็ก
เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
เครื่องปรับอากาศชนิดรวมศูนย์ หรือระบบ VRV, VRF
เครื่องปรับอากาศชนิดน้ำเย็น CHILLER

บริการ : เรามีทีมช่างสำหรับให้บริการลงพื้นที่ซ่อมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ โดยให้บริการดังนี้

ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้ตามบ้านจนถึงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้ในสำนักงานและอุตสาหกรรม

 

ผลงานล่าสุด

Description Type Capacity
Asia  Lampang  Hotel Water Cooled Chiller 75
Tipchang Lampang Hotel Water Cooled Chiller 300
Vieng Thong Lampang Hotel Water Cooled Chiller 400
The Empress Water Cooled Chiller 900
Chieng Mai Hill Water Cooled Chiller 500
Green Hill Holiday Inn Water Cooled Chiller 480
Wienglacor Hotel Water Cooled Chiller 300
Gate Way Hotel Water Cooled Chiller 300
Chieng MaiRam Hospital Air Cooled Chiller 680
Khelang Ram Hospital Air Cooled Chiller 390
Seri Department Store Water Cooled Packaged 700
Mark Iv Plaze Water Cooled Packaged 800
Chareon Phan Department Water Cooled Packaged 200
Over Brook Hospital Split Type 250
Siam Grif Split Type 150
P. Collection Chieng Mai Split Type 75
Lampang Hospital Split Type 106
Thai  Art Split Type 20
Tusana Pron Split Type 80
Egat Northern Sub-Station Split Type 140
Siam Cement Split Type 65
Kim Hotel Split Type 50
Project 12 How Kaew Split Type 200
Mae Moh  Unit 1-3 (sub contact) Water Cooled Chiller 100
Mae Moh Unit 4-7 (replace chiller 2 units) Water Cooled Chiller 260

 

ตัวแทนจำหน่าย