บริการ

        เรามีทีมช่างสำหรับให้บริการลงพื้นที่ซ่อมและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ โดยให้บริการดังนี้

- ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
- ตรวจเช็คและซ่อมเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้ตามบ้านจนถึงเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ที่ใช้ในสำนักงานและอุตสาหกรรม

 

ตัวแทนจำหน่าย