สินค้า

        เรามีวิศวกรและทีมช่างให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้ง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศให้ตรงกับความต้องการของท่าน โดยมีสินค้าดังนี้

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาดเล็ก

 

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

 

เครื่องปรับอากาศชนิดรวมศูนย์ หรือระบบ VRV, VRF

 

เครื่องปรับอากาศชนิดน้ำเย็น CHILLER

 

ตัวแทนจำหน่าย